Golfpaket
Södra Sverige

Här ser du medverkande hotell och golfklubbar med golfpaket.
Även information & erbjudande i regionen!

Sökmotor Sverige

Välj kategori och/eller plats. Du kan även fritextsöka.
Sök på ”Golfklubb” så listas hotell i närheten av vald golfklubb.
Vill du se golfpaket inom ett visst avstånd så välj geolocation.

Golfpaket i södra Sverige

Här kan du se hotell och golfklubbar med golfpaket i södra Sverige, Skåne och Blekinge.
Här visas även information & erbjudande från hotell och golfklubbar med golfpaket som medverkar med mer information i södra Sverige.

Golfpaket i södra Sverige

Här visas hotell och golfklubbar med golfpaket som medverkar med mer information i södra Sverige.
Klicka på objekt för mer information.

Information & erbjudande
golfpaket i södra Sverige

Här visas information och erbjudande från hotell och golfklubbar med golfpaket i södra Sverige.

Se boende med golfpaket
i närheten av golfbanor i södra Sverige

Här visas karta med medverkande boende i närheten av golfklubbar i södra Sverige.
Du kan även söka på ”X Golfklubb” och välja ”Golfpaket” så visas golfklubben och boende med golfpaket .

Sökmotor

Sök på ”X Golfklubb” och välj ”Golfpaket” i kategori. Boende med golfpaket i närheten av golfklubben visas på karta och listning*!

Kartan visas alla golfklubbar och medverkande boende i Södra Sverige, Skåne och Blekinge. Det går även att flytta runt eller zooma kartan. Klicka på ett objekt för mer information om golfklubben eller boendet.

I fältet till vänster skriv ”X Golfklubb” och välj ”Golfpaket” i listboxen för kategorier till höger om fritextfältet så visas medverkande boende med golfpaket nära golfbanan du valt.

*Sökning i fritextfältet söker på ALL text på medverkande boende och golfklubbar. Var så precis som möjligt för bästa resultat. För mer exakt resultat använd ” ” tex ”Bokskogens Golfklubb” ej förkortningar. Om inget boende medverkar i närheten av golfklubben så visas inget resultat på boende endast golfklubben du söker på. Prova då annan näraliggande golfklubb alternativt sök i större område. Alternativ använd kartan direkt.